OZG 2021
vzhledem k nepříznivému vývoji nákazy covid-19 byl projekt pro tento rok zrušen

Ostrava zpívá gospel v době covidové

S příchodem covidu-19 v roce 2020 se změnilo všechno, na co jsme byli zvyklí. Sborový zpěv se stal činností obzvláště rizikovou a byli jsme tak přinuceni přesunout se do online prostoru. Přesto se do osmého ročníku OZG ze svých domovů zapojilo více než 100 ostraváků. Na nahrávku našeho virtuálního sboru se můžete podívat zde.

Bohužel, ani rok 2021 našemu projektu nepřál. Přes veškerá opatření, která měla umožnit realizaci OZG alespoň v omezené podobě, nás covid-19 nakonec těstně před připraveným startem zastavil. Vzhledem ke všem omezením, která na náš projekt drasticky dopadla, a především k velmi špatným prognózám na týdny, ve kterých měl probíhat, bylo nakonec po složitém rozhodování a s těžkým srdcem definitivně rozhodnuto, že

projekt OZG je pro rok 2021 zrušen.

Ať se ale děje cokoliv, gospel nadále zůstává synonymem naděje a víry, že na konci každé tmy jednou znovu zazáří světlo. S touto nadějí už teď vyhlížíme rok 2022 a doufáme, že se nám všem společnými silami podaří do té doby situaci stabilizovat tak, aby už nebylo nutné podobně smutná rozhodnutí dělat.

Doufáme také, že nám do té doby zůstanete věrní a především, že zůstanete zdraví!

Ostrava zpívá gospel


Jsme otevřeni
pro každého.
Ano, pro každého!


170

nadšenců
ve sboru

1

zkušený
sbormistr

OZG je projekt neziskové organizace TROJKA OSTRAVA, z. ú., která navázala na dlouholetou práci organizace YMCA Ostrava-Poruba. O kvalitách tohoto velmi neobvyklého amatérského tělesa, které funguje vždy jen pár týdnů v roce, vypovídá především obrovský a stále rostoucí zájem veřejnosti, ale například také nominace na Moravskoslezskou kulturní Cenu Jantar v r. 2017, kde se ocitl po boku těch nejrenomovanějších regionálních umělců a uměleckých souborů.

MAE_9440

Pomáhat je normální pomáhejte s námi!


Snímek obrazovky 2020-09-30 v 12.49.48

Od roku 2017 mají koncerty OZG také charitativní rozměr. V roce 2017 jsme z výtěžku z našich koncertů podpořili léčbu čtrnáctiletého Dalibora Močigemby prostřednictvím Asociace rodičů dětí s mozkovou obrnou a PO. O rok později jsme s Vašim přispěním a prostřednictvím Konta Bariéry vypomohli osmnáctiletému Milanu Francovi, o jehož neuvěřitelném boji s následky nečekané a náhlé cévní mozkové příhody jsme se doslechli přímo od členů našeho sboru. Podpora sedmého ročníku OZG v roce 2019 mířila ve prospěch sedmiletého Kubíka Šišpery z Ostravy Poruby opět ve spolupráci s konetm Bariéry. Nakonec se nám podařilo přispět z výtěžku koncerů také na nerorehabilitace Dalibora Močigemby, který s námi tento ročník absolvoval OZG za velké podpory své maminky jako jeden z nás, zpěváků.

Naši partneři

Přátelé, děkujeme,
že jste v tom s námi.