Trocha historie:

Od 1. ročníku OZG v roce 2013 prošlo sborem už celkem téměř 600 zpěváků ve věku od 15 do 70 let věku a doprovodná kapela se včetně dechové sekce postupně rozrostla na 11 muzikantů. Konalo se celkem 14 koncertů, které si přišlo poslechnout více než 12000 návštěvníků. Během prvních čtyř ročníků se všechny koncerty OZG konaly v evangelickém "červeném" kostele v Moravské Ostravě, který je největší ostravskou “scénou” svého druhu, a který byl přesto pokaždé zaplněn k prasknutí nejen lidmi na pódiu a v lavicích, ale především obrovskou energií, která je pro koncerty OZG tak charakteristická. V roce 2017, při příležitosti pátých narozenin OZG, se závěrečné koncerty poprvé přesunuly do multifunkční auly Gong.

 "Koncert pod názvem Ostrava zpívá gospel se musí zažít, protože jen stěží lze přenést na papír skutečnou atmosféru toho večera. Sbor i hudebníci pod vedením T. Englishe zpívali a hráli jako o život, protože osobní účast a spontánní prožitek ke gospelu neodmyslitelně patří. Hudba nezná faleš a upřímnost, zápal a nadšení by se toho večera daly krájet." (Zdroj: ostravan.cz: Ostrava umí zpívat gospel na jedničku. Další ročník projektu skončil fantastickým úspěchem, autor Milan Bátor)

Sbor se z původních 70 členů v r. 2013 rozrostl nejprve na počet cca 110 členů (v letech 2014-2016). V r. 2017 ale přišla výrazná změna. Při plánování 5. ročník projektu se organizátoři rozhodli oslavit své první půlkulaté narozeniny v trochu větším měřítku. Padlo rozhodnutí uskutečnit závěrečné koncerty v Gongu a pokusit se přenést už tradiční “kostelní” atmosféru koncertů do tohoto jedinečného ostravského prostoru. Tento krok sebou samořejmě přinesl velké výzvy a také několik zásadních změn. 

Jít s pátým ročníkem do multifunkční auly GONG, byla pro nás trochu odvážná, ale přesto jednoznačná volba. Jednak máme srdeční vztah k oblasti Dolních Vítkovic, kde už několik let probíhají naše zkoušky, jednak Gong nabízí OZG podmínky, které nám ve srovnání s naším dosavadním místem působení dovolí mnohem velkorysejší přístup na jevišti a zároveň výrazně navýší kapacitu v hledišti.“, vysvětluje Terry English. Také samotná kapacita sboru mohla být oproti předchozím ročníkům výrazně navýšena, takže se nakonec zapojilo dokonce 170 zpěváků.  Společně s dalšími hudebníky a hosty se tak nakonec na pódiu objevilo více než 220 účinkujících.

Ač se v roce 2017 konaly v Gongu dokonce dva koncerty, oba se podařilo opět vyprodat dokonce témeř dva týdny předem. Navíc sbor sklidil nominaci na Moravskoslezskou kulturní Cenu Jantar v r. 2017, kde se ocitl po boku těch nejrenomovanějších regionálních umělců a uměleckých souborů. Tento úspěch nakonec přiměl organizátory přehodnotit svůj původní záměr, kdy si plánovali do Gongu jen vyjímečně “odskočit” a rozhodli se zopakovat stejný scénář i v roce 2018, tentokrát dokonce přidáním třetího koncertu na další den.

Kromě těchto změn se novým rysem OZG od roku 2017 stal také jeho charitativní rozměr, který vznikl spoluprací OZG s Asociací rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou. Část výtěžku z obou koncertů putovala na podporu nákladné speciální rehabilitace jednoho z mnoha nemocných dětí, kterým Asociace pomáhá. Je více než pravděpodobné, že charitativní rozměr si OZG zachová i do dalších let.

V roce 2017 vystoupil sbor OZG poprvé mimo svůj obyvklý rámec, když přijal pozvání k vystoupení na ostravském festivalu Slezská Lilie, který proběhl v červnu toho roku.