Pár slov o nás.

O nás


Ostrava zpívá gospel, neboli OZG.

OZG je neobyčejný pěvecký sbor, který od roku 2013 pravidelně víří vody adventního kulturního dění v Ostravě. Zvláštností tohoto sboru je nejen to, že funguje jen necelých 5 týdnů v roce, ale především to, že se do něj může přihlásit každý, kdo rád zpívá. Žádné talentové zkoušky se zde nekonají, jedinou podmínkou je dosažení věku 15 let. Každoročně se tak ve sboru sejde nová pestrá směsice lidí napříč věkovými, profesními i sociálními skupinami. Společně vytvoří jedinečné těleso, které pod vedením zkušeného a charismatického sbormistra Terryho Englishe nacvičí téměř dvouhodinový program, se kterým se představí veřejnosti na svých závěrečných adventních koncertech. Pak jeho činnost končí a znovu se obnoví až opět za rok.

Podrobněji se o fungování sboru dočtete na stránce níže.

O kvalitách tohoto neobvyklého amatérského tělesa, které funguje vždy jen pár týdnů v roce, vypovídají nejen pravidelně vyprodané sály a nadšené publikum na jeho koncertech, ale také nominace na Moravskoslezskou kulturní Cenu Jantar z r. 2017, kdy se ocitl po boku těch nejrenomovanějších regionálních umělců a uměleckých souborů. K tomu jistě velmi přispívá také vynikající doprovodná kapela, která sbor každoročně doprovází a ve které se objevuje řada skvělých ostravských muzikantů, členů místních orchestrů a kapel.

OZG je projekt neziskové organizace TROJKA OSTRAVA, z. ú., která jeho pořadatelství převzala v r. 2020 od organizace YMCA Ostrava-Poruba. Je pravidelně podporován z rozpočtu statutárního města Ostravy.


110

nadšenců
ve sboru

12

vynikajících
muzikantů

1

zkušený
sbormistr

5

týdnů
příprav

6

společných
zkoušek

3

závěrečné
koncerty


Přečtěte si, co o projektu říkají ti, kdo ho vyzkoušeli na vlastní kůži.

Jak být u toho

Gospelový sbor, který může
každý zažít na vlastní kůži.

Projekt probíhá každoročně na konci podzimu a je otevřen nejširší ostravské veřejnosti. Zájemci o členství ve sboru OZG se vždy počátkem října registrují pomocí on-line formuláře, který je na přelomu září a října zveřejněn na těchto stránkách. Mohou se hlásit až do naplnění maximální kapacity sboru, což je 110 resp. 170 zpěváků. Velikost sboru je určena tím, zda se v daném roce závěrečné koncerty konají v menším evangelickém Kristově kostele nebo v sále multifunkční aule Gong.

Žádné talentové zkoušky se v OZG nekonají, sbor je otevřen opravdu všem zájemcům, kteří dosáhli věku 15 let. Zpěváci se ale při registraci zavazují k účasti na všech zkouškách sboru a také k intenzivní domácí přípravě, tak aby se sbor během velmi krátké doby dokázal připravit na svá závěrečná vystoupení. Společných zkoušek sboru bývá obvykle celkem šest, z toho čtyři večerní (tradičně v pondělí od 18h) a dvě celodenní o víkendech. Z každé zkoušky si navíc zpěváci odnesou spoustu domácích úkolů, které se musí zvládnout do další zkoušky naučit.

Domácí příprava na zkoušky probíhá na základě zvukových nahrávek jednotlivých hlasů, takže ani nezkušení zpěváci, kteří neumí číst noty (a takových bývá ve sboru velká většina), se rozhodně nemají čeho bát. Zkušenost stovek dosavadních účastníků dokazuje, že klíčem k úspěchu OZG je především nadšení pro věc a radost ze společného zpěvu.