OZG je nekomerčním projektem neziskové organizace YMCA Ostrava-Poruba, která v ostravském regionu působí již více než 15 let. Projekt realizuje jako mimořádnou aktivitu nad rámec své běžné celoroční činnosti, která je zaměřena na dospívající mládež. Jedná se o přitažlivý, ale také poměrně nákladný projekt, který je možný pouze díky nejrůznějším formám podpory řady partnerů ať už z veřejného nebo soukromého sektoru, od drobných dárců až po větší subjekty. 

Svým partnerům nabízíme zviditelnění na veškerých propagačních materiálech projektu, na jeho webových stránkách a samozřejmě i během samotných koncertů. Možná je také prezentace na DVD se záznamem z koncertů, která pravidelně vydáváme.

Pokud vás projekt OZG zaujal a uvažujete o nějaké formě podpory, prosím kontaktujte nás.  Kromě finančních příspěvků oceníme i také např. barterové služby, které byste mohli nabídnout (doprava, tisk aj.), praktickou dobrovolnou výpomoc při koncertech apod.

Partnery projektu OZG 2016 jsou:

Nad projektem OZG 2016 převzal opět záštitu primátor města Ostravy pan Tomáš Macura.