Gospel nejen pro uši.

Gospel znamená „dobrá zpráva“

Slovo Gospel znamená „dobrá zpráva“ a gospelová hudba není nic jiného, než vyzpívaná radost a naděje, která z této dobré zprávy pramení. Písemným zdrojem této dobré zprávy a “knihou gospelu” je Bible. Stará kniha s překvapivě aktuálním poslestvím. Kniha o Boží nekonečné lásce k lidem. O lásce, která se přenese přes všechna zklamání, pády a bolest. Lásce, která nabízí neporušitelnou naději každému, kdo o ni stojí. Lásce, která se ve své nejvyšší podobě projevila v životě a smrti Ježíše Krista. A která se vztahuje ke každému z nás.

Říká se, že Bible není ani tak kniha, jako spíše knihovna. Obsahuje celkem 66 samostatných knih napsaných 44 autory v rozmezí 1500 let. Existuje ve stovkách různých překladů a tisících různých vydání. Učenec může jejím studiem strávit celý život, ale pochopit její poselství dokáže i malé dítě.

Jak tedy se čtením takové knihy vlastně začít?

Pro člověka, který s Biblí nemá žádné zkušenosti, je dobré začít Janovým evangeliem (letos jste si ho možná odnesli z našich koncertů). Autor knihy, Jan, byl jeden z Ježíšových učedníků a také jeden z jeho nejbližších přátel. Jeho text je velmi osobní výpovědí a svědectvím o Ježíšově životě.

Janovo evangelium má 21 kapitol, takže pokud budete číst jednu kapitolu denně (což nezabere vice jak 5-10 minut), přečtete celé evangelium za 21 dní. Okolo Štědrého dne tak budete mnohem lépe rozumět tomu, proč jsou Vánoce pro křesťany tak důležité a proč je pro ně narození Ježíše důvodem k radosti a oslavě.

Pokud se Vám bude zdát první kapitola tajuplná nebo trochu zmatená, nebojte se. S tím, jak budete ve čtení pokračovat, začne vše do sebe postupně zapadat a dávat smysl. A pokud budete mít chuť v četbě Bible pokračovat i po přečtení Jana, pusťte se do ostatních tří evangelií – Matouše, Marka a Lukáše. Jsou také svědectvími o Ježíši, tentokrát pohledu pohledem jiných lidí, dalších svědků událostí.

Při každém čtení Bible si můžete položit dvě otázky:
1. Co se z přečteného textu dozvídám o Bohu a o Kristu?
2. Co může přečtený text znamenat pro mě osobně – nacházím v něm nějakou inspiraci pro svůj vlastní život?

Pokud budete mít sami nějaké otázky, můžete nám napsat, pokusíme se Vám na ně odpovědět.

V dnešní době už hodně lidí nenosí Bibli v tašce, ale ve svém mobilu. Existují aplikace, díky kterým je Bible zdarma dostupná v nejrůznějších překladech. Jednou z nejužívanějších aplikací je Youversion Bible, která nabízí také několik českých překladů.

Trojka-IMG_8076-RHmod1

Pokud budete mít zájem se toho o dobré zprávě dozvědět více, zveme Vás na bohoslužby Církve bratrské Trojky, církve, kterou navštěvuje většina organizátorů OZG. Bohoslužby CB Trojky probíhají v kavárně multižánrového centra Cooltour na Černé louce. Jsou neformální a otevřené pro každého, ať už se na své životní a duchovní cestě nachází kdekoli a jsou přístupné a srozumitelné i těm, kdo se církevnímu prostředí jinak spíše vyhýbají. Můžete si k nim dokonce na baru objednat čaj, kávu, víno nebo pivo. Více informací o CB Trojce najdete na www.cbtrojka.cz

Přejeme krásný Advent, prožitý v naději na příchod Světla, které prosvítí každou temnotu.

Tým OZG