Gospel nejen pro uši

Slovo Gospel znamená „dobrá zpráva“ a gospelová hudba není nic jiného, než vyzpívaná radost a naděje, která z této dobré zprávy pramení, “knihou gospelu” je pak Bible – stará kniha s překvapivě aktuálním poslestvím. Kniha o naději a o lásce, která se přenese přes všechna zklamání, pády a bolest. Kniha o Boží nekonečné lásce k lidem. O lásce, která se ve své nejvyšší podobě projevila v životě a smrti Ježíše Krista. A která se vztahuje ke každému z nás.

Říká se, že Bible není ani tak kniha, jako spíše knihovna. Obsahuje celkem 66 samostatných knih napsaných 44 autory v rozmezí 1500 let. Existuje ve stovkách různých překladů a tisících různých vydání. Učenec může jejím studiem strávit celý život, ale pochopit její poselství dokáže i malé dítě.

Jak tedy se čtením takové knihy vlastně začít?

Pro člověka, který s Biblí nemá žádné zkušenosti, je dobré začít např. Janovým evangeliem (čtvrtá kniha Nového zákona, v Bibli, kterou jste si mohli odnést z našich koncertů ho najdete na str. 104). Autorem knihy je jeden z Ježíšových učedníků a také jeden z jeho nejbližších přátel. Jeho text je velmi osobní výpovědí a svědectvím o Ježíšově životě.

Pokud se Vám bude zdát první kapitola trochu tajuplná, nebojte se. S tím, jak budete ve čtení pokračovat, začne vše do sebe postupně zapadat a dávat smysl. A pokud budete mít chuť v četbě Bible pokračovat i po přečtení Jana, pusťte se třeba do ostatních tří evangelií: Matouše, Marka a Lukáše. Jsou také svědectvími o Ježíši, tentokrát pohledem jiných lidí, dalších svědků událostí.

Při každém čtení Bible si můžete položit dvě otázky: 1. Co se z přečteného textu dozvídám o Bohu a o Kristu? 2. Co může přečtený text znamenat pro mě osobně – nacházím v něm nějakou inspiraci pro svůj vlastní život? Pokud budete mít sami nějaké otázky, můžete nám napsat, pokusíme se Vám na ně odpovědět.

V dnešní době už hodně lidí nenosí Bibli v tašce, ale ve svém mobilu. Existují aplikace, díky kterým je Bible zdarma dostupná v nejrůznějších překladech. Jednou z nejužívanějších aplikací je Youversion Bible, která nabizí také několik českých překladů.

Pokud budete mít zájem se toho o dobré zprávě dozvědět více, zveme Vás na bohoslužby Církve bratrské Trojky, církve, kterou navštěvuje většina organizátorů OZG. Bohoslužby CB Trojky probíhají v kavárně multižánrového centra Cooltour na Černé louce. Jsou neformální a otevřené pro každého, ať už se na své životní a duchovní cestě nachází kdekoli a jsou přístupné a srozumitelné i těm, kdo se církevnímu prostředí jinak spíše vyhýbají. Můžete si k nim dokonce na baru objednat čaj, kávu, víno nebo pivo.

Více informací o CB Trojce a termíny bohoslužeb a dalších akcí najdete na www.cbtrojka.cz